Waarom Wat, Hoe en Wie je helpen

Waarom en Wat zijn toekomstgericht, Hoe en Wie houden het liever bij het oude. Waarom en Wie werken met gevoel, Wat en Hoe vertrouwen meer op de logica.

Psychological Concept on Multicolor Puzzle.

Waarom houdt ervan de status quo uit te dagen, kan een beeld van de toekomst schetsen en loopt over van de ideeën. Waarom houdt er niet van om vast te zitten. Nee, Waarom houdt van verandering en zoekt uitdagingen
Voor Wat zijn de feiten belangrijk. Wat wil goede informatie hebben waarop, door grondige analyse, duidelijke besluiten genomen kunnen worden. Wat houdt van het doorhakken van knopen, maar de besluiten moeten wel gefundeerd zijn.
Hoe vraagt zich af waarom Waarom en Wat de boel toch altijd willen veranderen. Als het goed is, is het goed. Hoe houdt van duidelijkheid en orde. Procedures zijn er niet voor niets en Hoe weet als geen ander hoe belangrijk details zijn. Hoe is gedisciplineerd en krijgt zaken voor elkaar.
Maar Wie is degene die de collega’s mee krijgt. Wie weet mensen te motiveren, heeft een luisterend oor, begrijpt wat er onder de mensen speelt en waardeert hun inzet. Bij Wie kan je met je gevoelens terecht.

Helaas dringt dat besef bij veel te weinig teams en organisaties echt door. Te vaak worden ze door de andersdenkenden negatief neergezet. Van de kracht van de andersdenkenden wordt te weinig gebruik gemaakt.

Waarom vindt Wat een te serieuze zuurpruim die al zijn mooie ideeën kapot analyseert. Hoe leeft te veel in het verleden en gebruikt details om de voortgang tegen te houden en Wie denkt alleen maar aan de mensen. Die kunnen toch ook wel voor zichzelf denken?
Wie verwijt Hoe, Wat en Waarom juist een gebrek aan menselijkheid. “Het zijn per slot van rekening wel de mensen die het voor elkaar krijgen hoor”.
Wat vindt Waarom te speels en onverantwoord. Wie en Hoe houden de vooruitgang tegen door zich vast te houden aan het verleden. Bij alles wat op verandering lijkt, zetten ze hun hakken in het zand, terwijl de feiten uitwijzen dat verandering nodig is.
Hoe heeft het helemaal gehad met al die veranderingen van Wat en Waarom. Hoe wil orde, netheid en vlijt. Wie moet niet steeds die emotionele troef uitspelen, er zijn procedures en die zijn er niet voor niets!

Waarom, Wat, Hoe en Wie zullen moeten samenwerken om tot goede resultaten te komen en de organisatie ook in de toekomst voor iedereen gezond te houden. Om te beginnen moeten Waarom, Wat, Hoe en Wie dus leren samen te werken in plaats van elkaar af te wijzen.

Waarom is goed in het schetsen van beelden (van de toekomst) en het genereren van ideeën. Laat Waarom dus zoveel mogelijk ideeën genereren om op de toekomst voorbereid te zijn.
Wat weet uit de feiten de realistische ideeën te filteren. Laat Waarom dus na de brainstormsessies naar Wat gaan om te zien welke ideeën de beste kansen maken om gerealiseerd te worden.
Betrek vervolgens Hoe en Wie erbij om te kijken op welke wijze en met welke mensen de plannen het beste ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Als een ieder zich openstelt voor elkaars kwaliteiten, zonder de eigen kwaliteiten naar de achtergrond te schuiven, zal je zien dat er mooie dingen mogelijk zijn.

Wie ben jij? Waarom, Wat, Hoe of Wie?

Hoe ga je ervoor zorgen dat in jouw team of organisatie alle vier de vragen beantwoord worden?
Laat alsjeblieft jouw reactie hieronder achter. Daar kunnen de andere vragen nog een hoop van leren!

Wil je meer weten over wat Breinvoorkeuren (ja, Waarom, Wat, Hoe en Wie hebben te maken met je Breinvoorkeuren) voor je kunnen betekenen, mail (sjoerd@trainnovation) of bel (06-28149402) me dan. Ik help je graag verder.

Succes in de samenwerking!

, , ,

No comments yet.

Geef een reactie

Website gerealiseerd door Webalist B.V.