Lessen in Leiderschap stopt ermee

Het is mooi geweest. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met dit experiment in de veronderstelling dat er wel een mooie online business uit voort kon komen. Dat vergde meer aandacht dan ik naast mijn andere activiteiten er aan kon geven. Dan moet je op een gegeven moment knopen doorhakken en je richten op activiteiten die beter passen.

Ik blijf dus vol enthousiasme leiders trainen en coachen. Voor mijn huidige activiteiten verwijs ik graag naar mijn hoofdwebsite, www.trainnovation.nl 

Ook deze website is aan een oppoetsbeurt toe en dat zal waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden. 

Hopelijk tot ziens bij Trainnovation!

Comments are closed.

Website gerealiseerd door Webalist B.V.